દિપાલી અને સમીર દાંતે - નવરાત્રી રાસ ગરબા - Samir & Dipalee (Few Dance Floor Tickets available at Gate, Sold out online)

Oct 13 2018
07 : 30 PM onwards
Loos Field Stadium, 3815 Spring Valley Rd, Addison, TX 75001

Rain or Shine - Event is on Tonight !

કૌશિક દેશપાંડે - નવરાત્રી રાસ ગરબા - Kaushik Deshpande

Oct 06 2018
07 : 30 PM onwards
Loos Field Stadium, 3815 Spring Valley Rd, Addison, TX 75001

Navratri Bash with Kaushik Deshpande (SaReGaMa Mega Challenge Winner)

Rang Rangeela Gujjubhai . - રંગ રંગીલા ગુજ્જુભાઈ

Aug 05 2018
05 : 00 PM onwards
Elite Event Center, 1130 W Trinity Mills Rd. Carrollton, TX 75006

રંગ રંગીલા ગુજ્જુભાઈ - Gujarati Comedy Drama

Gujarati Drama - મસ્તી ને જુવો ચશ્માથી

May 12 2018
07 : 00 PM onwards
MacArthur High School, 3700 N MacArthur Blvd, Irving, TX 75062

મસ્તી ને જુવો ચશ્માથી - ગેલ ગમ્મત અને ગોટાળાથી વહેતો હાસ્યનો ધોધ - Gujarati Drama

Annual Picnic and Kite Flying 2018

May 05 2018
03 : 00 PM onwards
Westlake Park, Main St., Hickery Creek, TX 75065

Lets get together for Kites, Food, Games and Dance

Copyright © 2017 DFW Gujarati Samaj. All Rights Reserved.